top of page
web_banner.webp
OETprep Logo

Profesjonalne nauczanie języka angielskiego

Polityka prywatności dla OETprep 

Data wejścia w życie: Sierpień 2023 r.

OETprep ("my", "nas", "nasz" lub "Spółka") zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy informacje, które zbieramy od użytkowników naszych usług korepetycji online i strony internetowej ("Usługi"). Uzyskując dostęp do naszych Usług lub korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

1. Gromadzone przez nas informacje

Gromadzimy następujące rodzaje informacji od użytkowników:

  1. Dane osobowe: Podczas zakładania konta w naszej witrynie możemy gromadzić imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy i szczegóły płatności. Ponadto zbieramy informacje do celów dydaktycznych, takie jak poziom znajomości języka angielskiego (np. B1, B2) i cele językowe.

  2. Informacje o użytkowaniu: Możemy gromadzić informacje o sposobie interakcji użytkownika z naszą witryną, w tym historię przeglądania, przeglądane strony i podjęte działania.


2. Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku
Wykorzystujemy zebrane informacje do następujących celów:

 

  1. Świadczenie usług: Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu skonfigurowania konta i zarządzania nim, przetwarzania płatności oraz świadczenia usług korepetycji online.

  2. Personalizacja: Wykorzystujemy poziom znajomości języka angielskiego i cele językowe użytkownika, aby dostosować nasze sesje korepetycji do jego potrzeb i preferencji.

  3. Komunikacja: Możemy wykorzystywać adres e-mail użytkownika do wysyłania mu ważnych powiadomień, aktualizacji i materiałów promocyjnych związanych z naszymi Usługami. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail.

  4. Analityka: Używamy informacji o użytkowaniu do analizowania zachowań użytkowników i ulepszania naszych Usług, w tym wydajności naszej strony internetowej i doświadczenia użytkownika.

3. Udostępnianie i ujawnianie informacji

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkowników stronom trzecim. Możemy jednak udostępniać dane użytkownika w następujących sytuacjach:

  1. Dostawcy usług: Możemy angażować zewnętrznych dostawców usług, aby pomagali nam w świadczeniu naszych Usług. Dostawcy ci mają ograniczony dostęp do danych użytkownika i są zobowiązani do ich ochrony.

  2. Zgodność z prawem: Możemy udostępniać dane użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo, przepisy, procedury prawne lub żądania rządowe.

 

4. Wybory i prawa użytkownika

 

  1. Informacje o koncie: Użytkownik może przeglądać, aktualizować lub usuwać informacje o swoim koncie, logując się do ustawień konta. Użytkownik może również zażądać usunięcia konta, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@oetprep.org.

  2. Wiadomości e-mail: Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji promocyjnych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail. Będziemy jednak nadal wysyłać ważne powiadomienia związane z kontem użytkownika.

5. Bezpieczeństwo danych
Wdrażamy standardowe w branży środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

6. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach lub ze względów prawnych, operacyjnych lub regulacyjnych. Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem adresu e-mail powiązanego z jego kontem.

7. Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub próśb związanych z danymi osobowymi użytkownika lub niniejszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt pod adresem info@oetprep.org.

 

Korzystając z naszych Usług, użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

bottom of page